CONTRIBUTIE BETALINGEN

ALLE LEDEN HEBBEN INMIDDELS EEN FACTUUR ONTVANGEN PER MAIL OF

PER POST VOOR DE BETALING VAN HUN CONTRIBUTIE VOOR DIT

LOPENDE SEIZOEN.

DE BETALING MOET UITERLIJK EIND SEPTEMBER 2018 ZIJN VOLDAAN.

VANAF 1 OKTOBER GAAT HET BESTUUR SANKTIES TOEPASSEN, INDIEN

U NIET HEEFT VOLDAAN, DAAR GEVEN DE STATUTEN ONS DE MOGELIJKHEID

TOE. INDIEN U IN TERMIJNEN WILT BETALEN, IS DAT ALLEEN MOGELIJK NA

EEN AFSPRAAK MET DE PENNINGMEESTER OF DE LEDENADMINISTRATIE.

DE UITERSTE DATUM NA EEN AFSPRAAK IS NIET LATER DAN 31 DECEMBER 2018.

CONTRIBUTIES ZIJN DE BASIS VOOR ELKE SPORTVERENIGING OM OP EEN

GEZONDE WIJZE TE KUNNEN VOORTBESTAAN.

GAARNE VERZOEKEN WIJ IEDEREEN HIERAAN MEE TE WERKEN

HET BESTUUR VAN DE V.V. MEEUWENPLAAT

Comments

comments

Attachment