Geef uw kind nu op als lid van voetbalvereniging Meeuwenplaat


Onze jeugd traint op maandag en woensdagavond:

Als proef kan je gratis meetrainen, na inschrijving bij de ledenadministratie op maandagavond tussen 18:30 en 20:00 uur.

Maandag en woensdag
J08-J09 van 18.00 – 18.45 uur
J011 van 18.45 – 19.30 uur
Meidenteams: maandag
– 18-19 u en woensdag 18.45-1945 uur
Maandag en woensdag
J013 – 19.30 – 20.30 u
Maandag en woensdag
J015 en J017 – 19.45 – 21.00 u

De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag.

Nieuwe leden kunnen zich onder begeleiding van een ouder/verzorger aanmelden bij de club op maandagavond bij de ledenadministratie tussen 18:30 en 20:00 uur.

Wat moet u meenemen:

  • ID bewijs waarop/waarin uw kind staat vermeld (verplicht vanaf de D pupillen).
  • Pasfoto (vanaf de D pupillen).
  • Rotterdampas 2016 als u € 25,00 korting wilt verkrijgen op de contributie 2016-2017.
  • Contributie dient gelijk bij inschrijving voldaan te worden!

Voor contributies verwijs ik u naar de contributie pagina, ook te vinden in het menu onder CLUB en dan de optie CONTRIBUTIE.


Subsidies

Jeugdsportfonds Rotterdam

Voor wie?
Het fonds richt zich op Rotterdamse kinderen van vier tot en met zeventien jaar, waarvan het gezinsinkomen niet meer is dan 120% van het wettelijk geldende minimum.

Wat?
Het Jeugdsportfonds Rotterdam vergoedt twee soorten kosten die kinderen maken wanneer ze bij een sportvereniging sporten. De eerste is een vergoeding voor de contributie van een sportvereniging. De tweede zijn de daarbij benodigde sportartikelen. De maximale bijdrage per kind per jaar bedraagt € 225,-.

Hoe?
Een aanvraag verloopt altijd via een intermediair. Dit zijn personen die op een professionele manier bezig zijn met jeugd, zoals een medewerker van Bureau Jeugdzorg of een leerkracht op school.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.jeugdsportfonds.nl.

Stichting Leergeld Rotterdam 

Voor wie?
Schoolgaande kinderen van vier tot achttien jaar van ouders met lage inkomens.

Wat?
Stichting Leergeld Rotterdam ondersteunt door te bemiddelen en/of door financiële
hulp te verstrekken voor bijvoorbeeld schoolreisjes, een computer etc.
De stichting treedt ook op als intermediair voor het Jeugdsportfonds Rotterdam.
Alleen de kosten van een lopend seizoen of schooljaar komen voor vergoeding in aanmerking.

Hoe?
Een aanvraag voor een huisbezoek kan
worden ingediend door het versturen van
het digitale aanvraagformulier op www.leergeld.nl/rotterdam.
Ook kunt u Stichting Leergeld Rotterdam bellen tijdens het telefonische spreekuur op dinsdag- en donderdagochtend van 10:00 – 12.00 uur op telefoonnummer 010-2400189.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.leergeld.nl.

Rotterdampas

Voor wie?
Ieder kind van zes tot en met zeventien jaar kan € 25 korting op de jaarcontributie bij ruim zeventig deelnemende sportverenigingen krijgen.

Wat?
Naast korting op de contributie biedt deze pas diverse andere kortingsmogelijkheden.

Hoe?
De kortingen worden direct bij het betalen van de bedragen verdisconteerd. Dat betekent dat de korting is verrekend in het bedrag van de contributie dat leden moeten betalen. Leden dienen daarvoor naar de vereniging te communiceren dat zij een Rotterdampas hebben.

Meer informatie
Meer informatie over de Rotterdampas verkrijgt u via www.rotterdampas.nl of 010-4984666.