BESTUURSMEDEDELING

Tijdens de bestuursvergadering van dinsdag 28 augustus 2018 is Jan v.d. Hor, per bestuursbesluit, gekozen tot Algemeen Bestuurslid.

Jan heeft een langjarige ervaring in leidinggevende functies, is al vele jaren lid van onze vereniging, nog steeds actief spelend in Veteranen 1, maar ook in de sponsorcommissie.

Hij zal als bestuurslid te maken krijgen met alle voorkomende zaken, maar in het bijzonder, sponsoring, onderhoud, projectmatige zaken.

Wij wensen hem veel succes.

Uiteraard zullen wij U, de leden, op onze eerstkomende Algemene Ledenvergadering, om goedkeuring vragen, van de door het bestuur genomen benoeming.

Het bestuur bestaat thans uit de volgende leden:

Hans van Staten –   voorzitter

Marco Gouw       –   2e voorzitter

Dick Hijman         –   alg. secretaris (wnd)

Jack Chauthi       –     alg. bestuurslid

Jan v.d. Hor         –   alg. bestuurslid

Joey de Bruin       –  alg. bestuurslid

Patrick v.d. Vegt –   penningmeester

Wij zijn bezig met het aanpassen van een aantal beleidszaken en het opzetten van een actueel organogram, met vermelding van de diverse commissies en hun naar het bestuur ondersteunende leden.

Namens het bestuur

Dick Hijman – alg. secr.

Comments

comments